top of page
charles-forerunner-gapYVvUg1M8-unsplash.jpg

Váš partner
v oblasti železnic.

Ferrivia con s.r.o. je dynamická, konzultačně poradenská společnost, která se věnuje zejména problematice v oblasti železničního, telekomunikačního a energetického průmyslu. 

 

Naší předností je dokonalá znalost odvětví, ve kterém podnikáme, násobená nadstandartními vztahy

s partnerskými společnostmi. Zaměstnáváme profesionály, kteří jsou experty ve své oblasti. 

Jsme hrdým členem asociace ACRI.

(ACRI je asociace sdružující podniky českého železničního průmyslu a je současně národním členem UNIFE – Evropské asociace železničního průmyslu.)

ETCS

Díky bohatým zkušenostem s integrací systémů ETCS pro různé řady kolejových vozidel je náš expertní tým připraven pohotově reagovat na jakékoliv zadání z této oblasti. Na základě spolupráce s evropskými výrobci těchto systémů jsme získali kompetenční přesah mezi jednotlivými technologiemi a jejich komponenty. Rádi se proto staneme Vaším spolehlivým partnerem v celém procesním rozsahu problematiky integrace. Budeme s Vámi od zpracování konceptu zástavby, přes vlastní elektromechanickou projekční činnost do jednotlivých typů kolejových vozidel, integraci systému na vozidlo, až po homologaci u České

a Evropské regulační autority. (DUČR a ERA).

Projektový management

Realizujeme/řídíme komplexní projekty ve sféře našeho podnikání (železnice, telekomunikace, energetika).

A) Řízení rozvoje podnikání .jpg

Řízení rozvoje podnikání (Business development)
a transformace organizací

Identifikujeme a rozvíjíme obchodní příležitosti pro naše zákazníky. Na základě analýzy trhu připravíme vhodné obchodní strategie, následně pomůžeme při přípravě obchodních nabídek a jejich projednávání. Předáme Vám naše zkušenosti s interním rozvojem společnosti, zefektivněním hospodaření firmy, sestavíme novou organizační strukturu, provedeme restrukturalizaci týmů, identifikujeme výběr vhodných softwarů a správně nastavíme Vaše očekávání. Rádi budeme Vaším partnerem od chvíle definování strategie společnosti, až po její úspěšnou realizaci.

reference

Reference

Drážní vzdělávání

Obecná školení 

jsou ukončena závěrečným testem a certifikátem o úspěšném absolvování

Školení BOZP a PO - zákonné školení pro zaměstnance

- preventivní kontrola pracoviště

- pravidelné školení zaměstnanců

- školení probíhá vždy dle aktuálně platných předpisů

Školení v oblasti používání PU pěn (diisokyanátů) - podle nařízení REACH

- rozsah školení odpovídá požadavkům nařízení komise EU 2021/1149

Odborná příprava pro zkoušky pořádané Správou železnic

Školení VŠ01 - vstup do provozované železniční dopravní cesty

- po úspěšném absolvování obdrží školený osvědčení o OZ a průkaz potřebný pro vstup do železniční dopravní cesty

- nutné minimum pro zkoušky pořádané SŽ

Odborná příprava dle předpisu Zam1 - odborné způsobilosti a znalosti osob pro zkoušky T-05 b, c, d (malá a velká sdělovací technika 

Odborná příprava B-02 - řízení stavebních a udržovacích prací na budovách, inženýrských sítích a technickém zařízení budov správy železnic

Odborná příprava E-07 pro dodavatele - řízení a zajišťování oprav, rekonstrukcí, popř. modernizace železničních tratí, zařízení správy elektrotechniky a energetiky (SEE)

AŽD Praha – MVTV

Zpracování kompletní technologické pracovní dokumentace popisující jednotlivé kroky zástavby OBU ETCS do vozů MVTV 2, 2.2 a 2.3 (odstrojení a úprava vozidla, instalace komponent), následná kontrola kvality provedení instalace komponent ETCS a všech vyprojektovaných úprav vozidla.

AŽD Praha – 750.7

Kompletní koncepční a elektromechanická projekční činnost zástavby systémů LS06 (AŽD Praha) a ETCS (CAF Signalling). Dohled nad kvalitou instalací obou systémů a vytvoření metodických pokynů pro sériovou zástavbu, zajištění logistických procesů, technická podpora, zajištění podkladů pro schvalování ve fázi

Switch-Off a podpora při schvalování ve fázi Switch-On.

C) - 750.7.jpg
MTW_100_1.jpg

VHC Trade – MTW 100

Zajištění homologačních aktivit při schvalování zástavby zařízení ETCS a LS 06 do SHV Plasser&Theurer MTW 100:

• Posouzení bezpečnosti (AsBo) 

• Hodnocení bezpečnosti (ISA) 

• Povolení zkušebního provozu 

• Vyhodnocení zkušebního provozu pro drážní úřad (zkušební deník)

• Technická prohlídka a zkouška UTZ-VZ vozidel

• Technická prohlídka a zkouška UTZ-E vozidel

• Technickobezpečnostní zkouška vozidel

• Technická kontrola vozidel

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ-VZ pro národní vlakový zabezpečovač

• Vydání průkazu způsobilosti UTZ-E

Správa železnic – SŽT

Návrh způsobu vytvoření centrálního útvaru IS/ICT pro SŽ (SŽT tj. „Správa železničních informačních technologií“). Jeho začlenění do stávajících struktur SŽ, procesní model a návrh tranzitního modelu pro přechod do cílového stavu. 

V SŽT jsou soustředěny průřezově všechny IS/ICT kompetence SŽ, od provozu datových sítí, přes datová centra, Softwarový vývoj a podporu uživatelů, až po koncepční́ rozvoj podnikové IS/ICT architektury a podpůrné ICT průřezové služby. Návrh obsahoval spojení již existujících kompetencí v různých částech SŽ a vytvoření nových kompetencí tak, aby vznikl interní komplexní dodavatel IS/ICT systémů a služeb pro SŽ zastřešující́ interní́ i externí́ dodávky.

E) SŽT.jpg
F) FVE.jpg

Správa železnic – FVE

Rozšíření znalostí pracovníků

Správy železnic v oblasti zelené energetiky, primárně pak jejich přístupu k plánování a realizaci FVE na vlastních nemovitostech. Součástí workshopů byly 3 technicko–ekonomicky–právní přednášky předních odborníků v dané tématice. Výstupem této zakázky je zpracování metodického postupu definujícího volbu vhodných objektů k realizaci a vytvoření technického standardu technologických zařízení k instalaci.

Drážní vzdělávání

• Ayudate

• Andanza

• Clarystone

• Equistav

• Retia

IMG_0709.JPG
841RegioSpider_Jizerske_hory.jpg

AŽD Praha – 841

Kompletní koncepční a elektromechanická projekční činnost zástavby systémů LS06 (AŽD Praha) a ETCS (CAF Signalling). Dohled nad kvalitou instalací obou systémů a vytvoření metodických pokynů pro sériovou zástavbu, zajištění logistických procesů, technická podpora, zajištění podkladů pro schvalování ve fázi

Switch-Off a podpora při schvalování ve fázi Switch-On.

Partnerské společnosti

loga_all_montaz.jpg
bottom of page